Con người là yếu tố quyết định mọi thành công

⛳⛳ Với phương châm "Con người là yếu tố quyết định mọi thành công". Sơn Việt Nhật - Việt Nhật Blue thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ hoạt động này nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ nhân sự công ty. Từ đó, có thể phát triển lực lượng lao động đồng đều, nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo thu nhập tốt cho nhân sự.

Cùng Sơn Việt Nhật - Việt Nhật Blue nhìn lại các hoạt động đào tạo vừa qua.

Hoạt động đào tạo tại VP miền Bắc
Hoạt động đào tạo tại VP miền Bắc

Hoạt động đào tạo tại VP miền Bắc

Hoạt động đào tạo tại VP miền Trung
Hoạt động đào tạo tại VP miền Trung

Hoạt động đào tạo tại VP miền Trung

 
Tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng vì một gia đình Sơn Việt Nhật - Việt Nhật Blue vững mạnh và phát triển !!
 
04:56:06   07/06/2023